Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Số điện thoại: 0914588222 - 0948966066

Email: tamfoodhp@gmail.com

Liên hệ

Liên hệ với tamfood.vn

Địa chỉ liên hệ với chúng tôi