Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 195.000 VNĐ

Giá mới: 205.000 VNĐ

Bán gà đồi ngon tại Hải Phòng

Gà đồi Phú Thọ làm sạch tại Hải Phòng

Gà đồi giá cả hợp lý tại Hải Phòng

Bán gà làm lễ tại Hải Phòng

Chuyên cung cấp gà đồi ngon tại Hải Phòng

Gà thả vườn tại Hải Phòng