Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 280.000 VNĐ

Giá mới: 270.000 VNĐ

Thịt bò tại Hải Phòng

Cửa hàng bán thịt bò tại Hải Phòng

Thịt bò ngon tại Hải Phòng

Thịt bò tươi ngon tại Hải Phòng

Thịt bò giá tốt tại Hải Phòng