Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 5.000 VNĐ

Giá mới: 5.000 VNĐ

Giá cũ: 195.000 VNĐ

Giá mới: 205.000 VNĐ

Giá cũ: 280.000 VNĐ

Giá mới: 270.000 VNĐ

Giá cũ: 150.000 VNĐ

Giá mới: 140.000 VNĐ

Thịt lợn sạch Hải Phòng

Thịt lợn uy tín và chất lượng tại Hải Phòng

Chuyên cung cấp thịt lợn sạch tại Hải Phòng