Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 400000

Giá mới: 320000

Chả cá thác lác ngon ở Hải Phòng

Bán chả cá ở Hải Phòng

Mua chả cá ở Hải Phòng

Nơi cung cấp chả cá thác lác ngon

Cách làm chả cá thác lác

Chả cá thác lác chiên