Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 85000

Giá mới: 75000

Trái cây miền Tây chuẩn vườn

Trái cây miền tây tươi ngon

Bưởi da xanh ngon

Bưởi da xanh thu mua tận vườn