Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 400000

Giá mới: 320000

Giá cũ: 330.000 VNĐ

Giá mới: 320.000 VNĐ

Giá cũ: 65.000 VNĐ

Giá mới: 70.000 VNĐ

Giá cũ: 280.000 VNĐ

Giá mới: 240.000 VNĐ

Giá cũ: 515.000 VNĐ

Giá mới: 660.000 VNĐ

Hải sản ngon tại Hải Phòng

Hải sản tươi ngon Hải Phòng

Hải sản đông lạnh Hải Phòng

Cung cấp hải sản tại Hải Phòng