Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 65.000 VNĐ

Giá mới: 70.000 VNĐ

Bán cá mòi kho Hải Phòng

Địa chỉ bán cá mòi kho uy tín tại Hải Phòng

Cá mòi kho Kiến Thụy tại Hải Phòng

Cung cấp cá mòi kho Thái Tín Hải Phòng

Bán cá mòi kho ngon tại Hải Phòng