Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 35.000 VNĐ

Giá mới: 30.000 VNĐ

Rau cải ngọt tại Hải phòng

Rau sạch Hải Phòng

Bán rau sạch tại Hải Phòng

Bán rau củ quả sạch tại Hải Phòng

Rau  tươi ngon Hải Phòng