Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 20.000 VNĐ

Giá mới: 20.000 VNĐ

Rau mồng tơi sạch Hải Phòng

Rau sạch tại hải Phòng

Rau tươi tại Hải Phòng

Cung cấp rau cho nhà hàng tại Hải Phòng

Trang trại rau uy tín tại Hải phòng