Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 150.000 VNĐ

Giá mới: 140.000 VNĐ

Thịt lợn sạch Hải Phòng

Bán thịt lợn sạch Hải Phòng

Thịt lợn đạt tiêu chuẩn tại hải phòng

Thịt lợn ngon tại Hải Phòng

Cung cấp thịt lợn sạch tại Hải Phòng