Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 5.000 VNĐ

Giá mới: 5.000 VNĐ

Bán trứng gà ta tại Hải Phòng

Cửa hàng bán trứng gà ngon tại Hải Phòng

Trứng gà thả vườn Hải Phòng

Cung cấp trứng gà số lượng lớn tại Hải Phòng

Trứng  gà ta ngon