Hotiline: 0914588222 - 0948966066

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TÂM FOOD

Add: Số 61 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

Giá cũ: 330.000 VNĐ

Giá mới: 320.000 VNĐ

Bề bề bóc nõn Hải Phòng

Bề bề bóc nõn ngon Hải Phòng

Bề bề bóc nõn loại to tại Hải Phòng

Bề bề tươi ngon Hải Phòng

Bán bề bề ngon tại Hải Phòng

Hải sản ngon Hải Phòng